الگوها و روش های تدریس در آموزش علوم

همه ما می دانیم که، از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود روش تدریس گویند.  دراین پست از میان الگوها و روش های گوناگون تدریس چند الگو در لینک دانلود قرار داده ام. این الگوها مختص مقطع خاصی نبوده و در هر نوع  فرایند یاددهی یادگیری قابل اجرا است.

بارش مغزی    پیش سازمان دهنده     تدریس اعضای تیم    تفکر استقرایی

حل مسئله      ساختن گرایی     فناوری اطلاعات و ارتباطات     کاوشگری  

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۳