روش آموزش پژوهش

ما در مدرسه به دانش آموزان می آموزیم که چگونه پژوهش کنند. به عبارتی، دانش آموزان از طریق معلم، پژوهش را می آموزند. اگر آموزش چگونه پژوهیدن را به درستی به دانش آموزان بیاموزیم توانسته ایم اتفاق بزرگی در آنان به وجود آوریم. در این ارتباط در پست قبلی توضیحات کافی داده شده است، نمی خواهم مطالب دوباره تکرار شود. یکی از الگوهای مورد نظر برای آموزش پژوهش به دانش آموزان الگوی تدریس پژوهش محوری است. اگر علاقه مند هستید دراین باره اطلاعات بیشتری به دست بیاورید در ادامه مطلب بخوانید.


روش آموزش پژوهش[الگوی تدریس پژوهش آموزی]

مقدمه: در الگوی تدریس پژوهش آموزی، معلم، دانش آموزان را در موقعیت مسئله قرار می دهد و چند سوال جالب و تفکر برانگیز را مطرح می کند، سپس دانش آموزان شیوه اجرا را نظم می دهند، اطلاعات را جمع آوری می کنند و نتایج پژوهش را استخراج می کنند. آنگاه از یافته های پژوهش  خود گزارشی تهیه وآن را به کلاس ارائه می دهند. موضوع پژوهش باید مورد توجه دانش آموزان باشد تا تعداد افراد بیشتری و با علاقه شرکت کنند. گام اول این الگو با استفاده از چند سوال جالب و تفکر برانگیز از متن درس جدید است.

مراحل الگوی تدریس آموزش پژوهش:

1)مشخص کردن مسئله:

انتخاب مسئله

قرار دادن دانش آموزان در موقعیت مسئله

هماهنگی با آزمایشگاه و گروه ها جهت تهیه وسایل مورد نیاز و امکانات لازم که در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.

اولین گام آن است که فرد احساس کند مشکلی وجود دارد که باید حل شود بهترین کار در این مورد آنست که سوالاتی را از جلسه قبل در اختیار دانش آموزان قرار دهیم تا بدانند می خواهیم در جلسه ی آینده راجع به چه چیزی پژوهش کنیم و در صورت امکان منابعی را مثل تصویر ،کتاب، فیلم و غیره با خود به همراه بیاورند .

مثال:چرا برای خشک کردن لباس باید آن را صاف پهن کنیم؟

چرا موهای خود را با سشوار خشک می کنید؟

چرا برای سرد شدن غذا آن را فوت می کنید؟

2) بیان مسئله: [ بیان دقیق موضوع، اهداف و سوالهای مورد پژوهش]

فرضیه سازی دانش آموزان: در این مرحله نوشتن موضوع درس (موضوع پژوهش)،اهداف درس، (اهداف درس)، سوال های جلسه قبل (سوال های پژوهش )،بر روی تابلو کلاسی بسیار مناسب است. همچنین از دانش آموزان بخواهید فرضیه سازی کنند (فرضیه های پژوهش) یادمان باشد فرضیه ها باید قابل آزمایش کردن باشند.

مثال:

موضوع پژوهش:

بررسی عوامل موثر بر سرعت تبخیر

اهداف پژوهش:

شناسایی عوامل موثر بر تبخیر

سوالهای پژوهش:

چرا برای خشک کردن لباس باید آن را صاف پهن کنیم؟

چرا موهای خود را با سشوار خشک می کنید؟

چرا برای سرد شدن غذا آن را فوت می کنید؟

فرضیه سازی توسط دانش آموزان:

گرما سرعت تبخیر را زیاد می کند.

افزایش سطح تبخیر بر سرعت تبخیر تاثیر دارد.

.............

3)جمع آوری اطلاعات:

به دست آوردن اطلاعات جهت بررسی فرضیه ها

انجام آزمایش برای تعیین درستی یا نادرستی فرضیه ها

مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری

مثال: دانش آموزان با کمک وسایلی که از آزمایشگاه تهیه کرده اند شروع به انجام آزمایش و آزمودن فرضیه های خود می کنند.

4)تجزیه و تحلیل اطلاعات:

که در واقع هسته ی اصلی پژوهش است شامل مراحل زیر است:

بررسی و سازماندهی اطلاعات

جمع بندی و نتیجه گیری از اطلاعات کسب شده

قضاوت در مورد درستی یا نادرستی فرضیه ها

5)ارائه گزارش:

توضیح معلم درباره ی روش نوشتن گزارش پژوهش

ارائه گزارش توسط دانش آموزان به صورت کتبی یا شفاهی

بررسی و ارزشیابی گزارش گروه ها

 

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٦