کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق ...

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ


دست تمنایی به سویم دراز کرد


خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه


دنیا عوض شده است


کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق

 

کاش می شد که شعار

جای خود را به شعوری می داد

تا چراغی گردد دست اندیشه مان...

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱