بارم بندی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس علوم تجربی

جهت اطلاع و آگاهی همکاران گرامی می رساند که، از آن جا که آموخته های دانش آموز در سه حیطه دانش، مهارت و نگرش است و لزوماً معلم در ارزشیابی باید آنچه را دانش آموز در این سه حیطه فراگرفته، ارزشیابی کند، در عمل، فرایند جمع آوری این اطلاعات از طریق ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی امکانپذیر است. [توضیحات بیشتر را می توانید در ادامه مطلب مطالعه کنید]

ارزشیابی مستمر: ارزشیابی مستمر ارزشیابی عملکرد دانش اموز طی فعالیت های گوناگون داخل کلاس(آزمایش ها، پرسش ها، پاسخ ها و گفتگوهای حین تدریس) و نیز فعالیت های خارج کلاس است.

ارزشیابی پایانی: به صورت کتبی(سنجش دانش و مهارت به طور توام) و عملکردی (فعالیت هایی که انجام آن نیاز به استفاده از ابزار و انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی دارد.)[در پست بعدی درباره نحوه طراحی آزمون عملکردی برای درس علوم مطلب خواهم نوشت]

جدول بارم بندی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس علوم

شماره

نوع ارزشیابی

موضوع ارزشیابی

بارم

1

ارزشیابی مستمر

ارزشیابی از فعالیت های دانش آموزان در مدرسه (مهارت ها، دانستنی ها و نگرش ها)

15 نمره

ارزشیابی از فعالیت های دانش آموز در خارج از مدرسه

5 نمره

2

ارزشیابی پایانی

ارزشیابی کتبی

15 نمره

ارزشیابی عملی(عملکردی)

5 نمره


1-ارزشیابی مستمر: ارزشیابی از فعالیت های یادگیری هر دانش آموز به طور انفرادی یا گروهی در طول سال ارزشیابی مستمر نام دارد. این ارزشیابی بر اثر مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت یا بر اساس پرسشهای کتبی و شفاهی در طی نوبت صورت می پذیرد. لازم است معلم برای ایجاد سهولت در ثبت مشاهدات فهرستی از حدود انتظارات خود در هنگام انجام هر فعالیت توسط دانش آموزان را تنظیم کند و ارزشیابی هر دانش آموز را بر اساس آن انجام دهد. در تهیه این فهرست باید به هدف های دانشی و مهارتی و نگرشی هر فعالیت یادگیری توجه شود ارزشیابی از فعالیت های خارج از کلاس نیز بر اساس حاصل کار هر دانش آموز و با توجه به ملاکهایی که برای معلم تنظیم می کند انجام می شود.

نمونه فهرست ارزشیابی پیشنهادی

گروه 1

انتظارات

حسینی

احمدی

صادقی

محمدی

شرکت در انجام آزمایش

 

 

 

 

نتیجه گیری صحیح از آزمایش

 

 

 

 

دادن پاسخ درست به سوالها

 

 

 

 

شرکت در کار گروهی

 

 

 

 

سهیم بودن در تهیه وسایل

 

 

 

 

تهیه گزارش از جریان انجام فعالیت

 

 

 

 

مرتب کردن میز و جمع کردن وسایل

 

 

 

 

 2-ارزشیابی پایانی: در طراحی ارزشیابی پایانی که به طور معمول در پایان نوبت به صورت کتبی صورت می پذیرد لازم است مطالب زیر مورد توجه قرار گیرد:

الف-در طراحی پرسشها نباید به پرسشهای حافظه مدار اکتفا گردد و لازم است تعدادی پرسش نو، تفکر بر انگیز، مهارت سنج و خلاقیت برانگیز در هر آزمون گنجانده شود. به عبارت دیگر در طراحی پرسشهای کتبی به دانش و مهارت به طور توام توجه شود یعنی مهارتهایی را که سنجش آنها به طور کتبی انجام پذیر است [تفسیر یافته ها، فرضیه سازی، پیش بینی طراحی تحقیقو ...] می توان همرا ه پرسش های مربوط به دانستنی ها مورد توجه قرار داد.

ب-توصیه می شود در پایان نوبت یک آزمون عملکردی طرح و اجرا شود[فعالیت هایی که انجام آنها نیاز به استفاده از ابزار و انجام فعالیت های علمی دارد. بدیهی است فعالیت مروط به آزمون عملکردی باید برای دانش آموزان جدید باشد] در این صورت معلمان مجازند 5 نمره از 20 ارزشیابی پایانی را به آزمون عملکردی اختصاص دهند .

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٧