سؤالات فصل 2 کلاس هشتم دوره اول متوسطه(تغییرهای شیمیایی)

سوالات فصل2 علوم تجربی پایه هشتم(تغییرهای شیمایی در خدمت زندگی)

در ادامه مطلب دریافت کنید.

 

ردیف

سوالات فصل2 علوم تجربی پایه هشتم(تغییرهای شیمایی در خدمت زندگی)

 

صحیح و غلط بودن جملات زیر مشخص کنید.

1

همه مواد انرژی شیمایی ذخیره شده دارند.

2

پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است. 

3

تغییرهای شمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

4

ترش شدن شیر یک تغییر شیمایی غیر مفید است. 

5

پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

6

آنزیم ها باعث می شوند که تغییرات شیمایی در بدن موجودان زنده کندتر انجام شود.

 

جملات را با کلمات مناسب کامل کنید.

7

گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا، ...................................... و ....................................... هستند. 

8

در اثر تغییرهای .............................. و ..................  انرژی مواد تغییر می کند.

9

21 درصد هوا را گاز ............................................... تشکیل می دهد. 

10

در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته و یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، گاز ............................................ نیز  تولید می شود.

11

در تغییرهای شمیایی موادی که دچار تغییر شیمایی می شوند ........................................... نامیده می شود.  

12

موادی که در اثر تغییرهای تولید می شوند ........................................... می گویند.  

13

شمع از جنس ..................................... است. 

14

حبه قند آغشته به خاک باغچه سریع تر می سوزد. در خاک باغچه ماده ای وجود دارد که کمک می کند سوختن قند آسانتر انجام شود این ماده ......................................... نام دارد.

15

مواد غذایی مانند مواد دیگر انرژی .............................................. دارند. 

16

در بدن موجودات زنده کاتالیزگرهای گوناگونی به نام ................................................. وجود دارد. 

17

سوختن شمع یک تغییر .................................. است. 

18

سوختن تغییری است که با ...................... و .................................. همراه است. 

19

اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید می توانید  انرژی .................................. تولید کنید. 

20

تغییر شیمایی نشان داده در زیر را کامل کنید.

 گاز کربن دی اکسید  +    .........          ویتامین C   + جوش شیرین          

21

شمع(هیدروکربن) در حضور شعله و اکسیژن می سوزد و گاز کربن دی اکسید و بخار آب  و گرما و نور تولید می کند. واکنش دهنده ها و فراورده ها را در این تغییر شمیایی بنویسید.

گرما و نور  + ........................ + ............           ................. + ...................

 

گزینه صحیح را با علامت X مشخص کنید

22

سه شرط لازم برای ایجاد آتش کدام است؟

الف)ماده سوختنی ، کربن دی اکسید، اکسیژن ž   ب)ماده سوختنی ، اکسیژن،گرماž

ج)گرما، کربن دی اکسید، ماده سوختنی              د)گرما ، آب، ماده سوختنی         

23

به انرژی ذخیره شده در مواد انرژی ............. می گویند.

 الف) گرماییž   ب) مکانیکیž        ج) الکتریکیž                 د) شیمیاییž

24

در ا ثر سوختن پارافین شمع (هیدروکربن) کدام مواد تولید می شود(فراورده ها کدامند)؟

الف) اکسیژن و کربن دی اکسید              ب) اکسیژن و بخار آب    

ج) کربن دی اکسید و بخار آب                د) نور و گرما  

25

در اثر سوختن پارافین شمع کدام مواد دچار تغییر شیمیایی می شود(واکنش دهنده ها کدامند)؟

الف) شمع و  اکسیژن                   ب) اکسیژن و کربن دی اکسید   

ج) شمع و بخار آب                      د) شمع و کربن دی اکسید  

 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

26

دو نمونه  تغییر شمیایی که در زندگی روازنه شاهد آن هستیم بنویسید. 1)                    2)

27 الی 30

تغییراتی که در آزمایش های زیر صورت می گیرد کدام تغییرها فیزیکی و کدام تغییرها شیمایی باشد در مقابلشان بنویسید.  

27) آزمایش کوه آتشفشان(          )           28) تخم مرغ در سکه  (                )

29)جوشیدن آب (                    )           30)قرص جوشان در آب (                 )     

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٤
تگ ها : آزمون