طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی در ادامه مطلب


به نام خدا -  طرح درس سالانه درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی برای سال تحصیلی 92-91

نام دبیر: علی یوسفی                                           

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

مهر

اول

1

2

-

الف-چ

آشنایی با دانش آموزان ارزشیابی از آموخته های قبلی دانش آموزان .

یادآوری  و آموزش روش علمی

دوم

1

2

4- 1

7- 5

آشنایی با مدل های اتمی نظریه دموکریت ،دالتون، تامسون.

مدل اتمی رادرفورد- بورو  مدل جدید(الکترونی) ذره های سازنده اتم .

سوم

1

2

10-8

13-11

جدول تناوبی نمادشیمیایی عناصر- عدد اتمی و عددجرمی .

ایزوتوپ واکنش های هسته ای عناصررادیو اکتیو .

چهارم

1

2

-

18- 14

مرور فصل و ارزشیابی فصل اول

پیوند بین اتمها و فرمول شیمیایی- تشکیل مولکول ها و ترکیب های مولکولی

آبان

اول

1

2

22- 19

24-20

یون ها ذره هایی با بار الکتریکی، ویژگی ترکیب یونی ،اسیدها و بازها و شناساگرها.

انجام آزمایش ها و  ارزشیابی از  فصل دوم بصورت  ارائه سوالات جهت حل در خانه.

دوم

1

2

32-26

37-33

سرگذشت زمین ، لایه های سنگ ها، فسیل ،مکانهای مناسب برای فسیل شدن ،استفاده از فسیل ها.

آشنایی با تغییر گونه ها، شواهد تغییر

سوم

1

2

-

44- 38

مرور فصل و ارزشیابی فصل سوم .

جابجایی قاره ها ، نظریه وگنر، زمین ساخت ورقه ای، پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها.

چهارم

1

2

-

49-45

 مرور فصل و ارزشیابی فصل چهارم

منظومه شمسی ،خورشید ،سیارکها ، شهاب و شهاب سنگ ،دنباله دارها ،قمرها

آذر

اول

1

2

52-49

-

ستارگان، تعیین فاصله ستارگان ،شناخت صورت های فلکی

 فعالیت اندازه گیری ارتفاع با زاویه یابو تعیین فاصله جسم

دوم

1

2

-

59-54

مرور فصل و ارزشیابی فصل پنجم

کار ، محاسبه و اندازه گیری کار.

سوم

1

2

64-60

68-65

کار و انرژی، توان و اندازه گیری توان

ماشین و مزیت مکانیکی آن ، کار داده شده و  کارگرفته شده از ماشین ( بازده و حل مسائل آن ).

چهارم

1

2

72-69

-

ماشین های ساده ،اهرم ها،قرقره ،چرخ ومحور

انجام آزمایش های ماشین های ساده

دی

اول

1

2

76-73

-

سطح شیبدار با انجام آزمایش و حل مسائل مربوط به آن ،  گوه و پیچ

مرور فصل ، ارزشیابی فصل ششم

دوم

1

2

-

-

امتحانات نوبت اول

سوم

1

2

-

-

امتحانات نوبت اول

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی

 جمع بندی نمرات پایانی و مستمر نوبت اول

 

بهمن

اول

1

2

80-77

85-80

آشنایی با مفهوم فشار و حل مسائل آن

فشار مایعات ، فشار گازها ، انجام آزمایشات مربوط

دوم

1

2

-

91-86

مرور فصل و ارزشبابی فصل هفتم

بار الکتریکی، دونوع نیرو ، دو نوع بارالکتریکی

سوم

1

2

-

93-92

انجام آزمایش های بارالکتریکی و مشاهده فیلم و انمیشن

القای بار الکتریکی با انجام آزمایش مربوط به آن ،آذرخش ، برقگیر .

چهارم

1

2

99-94

-

جریان الکتریکی ، رسانا و نارسانا ، اختلاف پتانسیل، شدت جریان ،مقاومت الکتریکی

انجام آزمایش های مربوط به الکتریسته و مشاهده فیلم و انیمیشن

اسفند

اول

1

2

104-99

-

آهن ربا، قطب های آهن ربا و اثر آنها بریکدیگر،ساختن آهن ربا ،آهن ربای الکتریکی

انجام آزمایش های مربوط به آهن ربا

دوم

1

2

-

112-106

ارزشیابی فصل هشتم و نهم .

استخوان ،غضروف ،مفصل و انواع آن ،رباط.

سوم

1

2

116-113

119-117

ماهیچه و کار آن ، گرفتگی ماهیچه .

هماهنگی ، دستگاه عصبی

چهارم

1

2

123-120

126-124

نورون ها ، انعکاس

دستگاه هورمونی

فروردین

سوم

1

2

-

-

بررسی تکالیف نوروزی و حل تمرینات

مرور فصل دهم و یازدهم و ارزشیابی از این فصل ها

چهارم

1

2

130-127

133-131

نوجوانی و بلوغ ، رشد  تغییرات جنسی و عاطفی .

عواطف و رفتارها ،واکنش های دفاعی .

اردیبهشت

اول

1

2

138-134

141-138

تولید مثل،  اهمیت و گوناگونی ، تولید مثل غیر جنسی و نواع آن.

تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار

دوم

1

2

145-142

152-146

 تولید مثل جنسی در جانوران

منابع طبیعی ،حفظمحیط زیست ، آلودگی هوا ، باران اسیدی.

سوم

1

2

156-153

-

انسان و تغییر در طبیعت.

ارزشیابی از فصل های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم

چهارم

1

2

-

-

بررسی نمونه سوالات خرداد

بررسی نمونه سوالات خرداد

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۸
تگ ها : طرح درس