الگوی یادگیری تفکر استقرایی(سناریوی آموزشی)

در این پست نحوه به کارگیری الگوی تدریس تفکر استقرایی در تدریس یک واحد درسی علوم تجربی در قالب یک سناریوی آموزشی توضیح داده شده است. "سناریوی آموزشی" مجموعه فعالیتها و موقعیت هایی است که معلم در ارتباط با هدفهای آموزشی، محتوای درس و توانائیهای دانش آموزان برای مدت زمان مشخص طراحی می کند. البته تدوین طرح درس در قالب سناریو هم می تواند به صورت پیش بینی اتفاقات کلاس و توصیف کنش و واکنشهای فعالیت معلم و دانش آموز در فرایند آموزش و یادگیری و هم در قالب طرح یک داستان برنامه ریزی شده که مفاهیم درس را برای دانش آموزان آموزش دهد، باشد. جهت آشنایی بیشتر با نحوه به کار گیری الگوی تدریس تفکر استقرایی فایل سناریوی آموزشی مربوط به درس علوم را، برای دانلود قرار داه ام، امیدوارم مورد پسند همکاران باشد.

دانلود


هر دانش آموز به شیوه خاصی مطالب درس را درک می کند و وظیفه معلم است که با شناخت دانش آموزان و آگاهی از چگونگی کاربرد روش های مختلف تدریس، الگوی مناسبی برای تدریس انتخاب کند. استفاده از شیوه ها و الگوهای گوناگون آموزشی و پرورشی فرصتی برای دانش آموزان فراهم می کند تا خود را بیابند، علایق و زمینه هایی را که در آن مستعدند پیدا کنند و سایر ابعاد وجودی خود را  کشف و بپرورانند. یکی از این الگوها برای کشف و درک کردن و توسعه دادن پروژه های علوم در مدارس، الگوی تفکر استقرایی است. الگوی استقرایی موجب می شود شاگردان اطلاعات را گرد آورند و آن را از نزدیک بررسی کنند و آن اطلاعات را به شکل مفاهیم سازمان دهند و یاد بگیرند آن مفاهیم را کنترل کنند. در این پست نحوه به کارگیری الگوی تدریس تفکر استقرایی در تدریس یک واحد درسی علوم تجربی را در قالب یک سناریوی آموزشی توضیح داده شده است. "سناریوی آموزشی" مجموعه فعالیتها و موقعیت هایی است که معلم در ارتباط با هدفهای آموزشی، محتوای درس و توانائیهای دانش آموزان برای مدت زمان مشخص طراحی می کند. البته تدوین طرح درس در قالب سناریو هم می تواند به صورت پیش بینی اتفاقات کلاس و توصیف کنش و واکنشهای فعالیت معلم و دانش آموز در فرایند آموزش و یادگیری و هم در قالب طرح یک داستان برنامه ریزی شده که مفاهیم درس را برای دانش آموزان آموزش دهد، باشد. جهت آشنایی بیشتر با نحوه به کار گیری الگوی تدریس تفکر استقرایی فایل سناریوی آموزشی مربوط به درس علوم را، برای دانلود قرار داه ام، امیدوارم مورد پسند همکاران باشد.

طرح درس با الگوی تفکر استقرایی(دانلود)

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٤