غنی سازی تجارب یادگیری درس علوم تجربی

یادگیری فعال، سنجش برای یادگیری، کار گروهی، فعالیت فکری و عملی محورهای مهم بنیادهای فکری اثربخش سازی تجارب یادگیری به حساب می آیند. برای رسیدن به این اهداف باید برنامه درسی علوم را غنی و سودمند نمود. برنامه سودمند نمودن و غنی سازی علوم تجربی مجموعه ای از تجربه ها و فعالیت های یادگیری است و این نوع یادگیری منجر به افزایش توان دانش آموزان در به کار بردن آموخته ها به ویژه در موقعیت های واقعی زندگی می شود. در این طرح معلم به عنوان راهنما و عنصر اصلی در تعلیم و تربیت دارای نقش اساسی و بسیار مهمی است. تجارب گرانبها و با ارزش معلم سبب فرآهم آوری فرصت و زمینه یادگیری دانش آموزان می شود. همچنین موفقیت معلم در دستیابی به اهداف آموزشی به میزان مؤثر بودن شیوه های تدریس او و جذاب بودن فعالیت های کلاسی بستگی دارد. پیشنهاد من به همکاران این است که در کنار آموزش محتوای علوم به دانش آموزان به بنیادهای فکری اثربخش که بدان اشاره کردیم توجه شان بیشتر شود. ذکر این نکته هم لازم می باشد که هدف ما در کاربست فرصت ها و تجارب یادگیری تغییر اهداف، محتوای درس و سیستم ارزشیابی نیست بلکه مفیدتر ساختن آن است یعنی چگونه کلاس درس علوم را سودمند سازیم و نگرش جدیدی در فراگیران نسبت به یادگیری درس علوم ایجاد کنیم. مثلاً در ارزشیابی از دانش آموزان به طرح پرسش های که در متن کتاب هست بسنده نکنیم بیشتر به طرح سوالاتی بپردازیم که دانش آموزان را به تفکر و چالش وادارد و برای آنان جالب باشد. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه کتاب های غنی سازی تجارب یادگیری درس علوم تجربی پایه های دوم و سوم راهنمایی را در لینک دانلود قرار داده ام. توصیه می کنم این کتاب ها را مطالعه کنید.

دانلود طرح غنی سازی تجارب یادگیری پایه دوم راهنمایی

دانلود طرح غنی سازی تجارب یادگیری پایه سوم راهنمایی

  
نویسنده : علی یوسفی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٧