امروز یک سوال خوب پرسیدی؟

توانایی ما در حل مسایل کنونی و آینده به توانایی ما در طرح سوال درباره جهان اطراف ما بستگی دارد. با افزایش روزافزون دانش بشر درباره جهان باید از اعمال فشار بر دانش آموزان برای به خاطر سپردن موضوعات علمی اجتناب کرد. همه ما این جمله را بارها بر زبان آورده ایم که رایانه ها حافظه بیش تری دارند. اما آنچه انسان را از رایانه متمایز می کند مهارت اندیشیدن، یعنی ارتباط دادن یافته ها به هم، به کاربستن آنها و به وجود آوردن یک نظام تازه بر اساس یافته های جدید است. اولین گام اندیشیدن پرسیدن سوال خوب است. در کودکان پرسش کردن آغاز تفکر و آگاهی است و پایه و اساس هر اکتشافی، یک پرسش اساسی و بنیادی است. روزی از «ایزیدور رابی» برنده جایزه نوبل فیزیک پرسیدند که چرا شما دانشمند شدید و حقوق دادن یا پزشک یا تاجر نشدید؟ او پاسخ داد: مادرم. بی آنکه خودش چنین قصدی داشته باشد باعث شد که من دانشمند شوم. مادرها معمولاً وقتی فرزندشان از مدرسه برمی گردد می پرسند: خوب امروز چیزی یادگرفتی؟ اما مادر من همیشه می پرسید: ایزی امروز یک سوال خوب پرسیدی؟ همین پرسیدن سوال خوب مرا دانشمند کرد. نظر شمادرباره حرف های رابی چیست؟ به راستی اگر ما بتوانیم فرزندانمان را به مهارت پرسشگری مجهز کنیم و به آن ها بیاموزیم که طرح پرسش، کلید دست یابی به پاسخ های بزرگ است، راه پر پیچ و خم آموختن را برایشان هموار کرده ایم.

/ 0 نظر / 252 بازدید