تدریس با فعالیت های حیرت انگیز[تجربه دست اول]

 

طبق نظر دیوئی تفکر اصیل موقعی ایجاد می شود که فرد با مسایل روبه رو شود و براساس روش علمی به حل آنها بپردازد. برای این منظور ما در ابتدای تدریس، دانش آموزان را دچار حیرت و سردرگمی می کنیم یعنی آنها را در موقعیت نامعین و ابهام برانگیز قرار می دهیم. سپس فرصت می دهیم تا به بررسی موقعیت نامعین و تعریف مساله بپردازند و به طور منظم و فکورانه درباره مساله به تحقیق بپردازند. موقعیت برتر تدریس زمانی است که به آنان اجازه بدهیم با فرضیه سازی راه حل های موقت را ابداع کنند و با ایجاد فرصت آزمایش فرضیه، مساله شان را حل نمایند. با این حساب، ارائه محتوای کتاب‌های درسی در قالب یک موقیت نامعین، ابهام برانگیز و حیرت آور، برای دانش آموزان این احساس را ایجاد می کند که خیلی از مسائل هستند که درباره آنها فکر نکرده اند و درباره آن نمی دانند. همین احساس آنها را به تلاش برای تبدیل موقعیت نامعین و حیرت برانگیز به یک موقعیت معین و در نهایت حل مساله رهنمون می سازد. موقعیت های نامعین و مبهم را می توان با تعریف یک داستان، نشان دادن فیلم [به طور مثال، نمونه چنین موقعیت ها(تجربه دست اول)،  فیلم هایی هستند که در لینک های زیر وجود دارند که می توانید با نشان دادن آن، در آنها موقعیت ابهام برانگیز و انگیزه یادگیری ایجاد کنید] یا انجام حرکت و یا ایفای نقشی در کلاس ایجاد کرد. به مثال زیر توجه کنید؛ می خواهیم مفهوم متقابل بودن نیروها را برای دانش آموزان بیاموزیم؛ در یک داستان آمده است که  مردی سوار بر اسب از راهی می گذشت به زمینی باتلاقی رسید و در آن فرو رفت. هیچ کس در آن نزدیکی نبود که مرد را نجات دهد. پس چارهای اندیشید. پاهای خود را به زیر شکم اسب قلاب کرد و با کشیدن موهای خود به بالا، خود و اسبش را بالا کشیده و از باتلاق نجات داد.در داستان بالا چه چیزی غیر واقعی به نظر می رسد؟ آیا امکان چنین چیزی وجود دارد؟ شما چه راه حلی را به اسب سوار پیشنهاد می کنید؟ [ادامه درس] روی یک صندلی بنشینید و سعی کنید با بالا کشیدن کف صندلی خودتان را به بالا بکشید. آیا بدن شما به بالا حرکت می کند؟ رو به روی دیواری بایستید و با کف دستان خود به دیوار نیرو وارد کنید. چه احساسی می کنید؟ اگر روی یک چهار چرخه بایستید و همین آزمایش را انجام دهید، چه روی می دهد؟ چه نتیجه ای می گیرید؟ در پایان دانش آموزان نتیجه می گیرند در بوجود آوردن نیرو همواره دو جسم شرکت دارند و هر جسم به جسم دیگر یک نیرو وارد می کند.[تدریس را با تجارب شاگردان توام کنید و ارتباط مستقیم میان این دو برقرار نمایید.]

[1]                     [2]                   [3]

/ 0 نظر / 230 بازدید