تحقیق و پژوهش در علوم تجربی

تحقیق و پژوهش دانش آموزی/ پروژه درس علوم تجربی

موضوع تحقیق:

اثر کودهای شیمیایی و گیاهی بر رشد گیاه شمعدانی

مساله اصلی تحقیق:

 

مدتی بود مشاهده می کردم که گلدان های گل شمعدانی خانه مان مثل گذشته شاداب نیست. یعنی برگهای آنها پژمرده شده و رنگ سبز و باطراوت آن به زردی گرائیده است. موضوع را با معلم خود در میان گذاشتم . معلم علوم آقای یوسفی نظر دانش آموزان را درباره علت پژمردگی گل سرخ جویا شد. ستاره گفت: به نظر من کمبود آب موجب پژمردگی گل شمعدانی شده است. اما من مقدار آب را مثل گذشته به گل می دادم. غزال نظر دیگری داشت زردی گل را به خاطر کمبود نور نسبت می داد. اما می دانستم گلدان مثل گذشته در آفتاب قرار داشت. معلم از ما خواست تا براساس مطالعات قبلی خود دنبال پدیده های دیگری باشیم تا به وسیله آنها نیز پژمردگی گل قابل توضیح باشد.معصومه با توجه به مطالب کتاب به انواع کودها اشاره کرد. معلم از او پرسید آیا به کود خاصی نظری داری؟ پاسخ معصومه منفی بود. زیرا همه کودها مدنظرش بود کودهای گیاهی، حیوانی و شیمیایی. مطالب کتاب و توضیحات معلم و دانش آموزان قانع کننده نبود. اعضای گروه تصمیم گرفتیم با راهنمایی معلم علوم برای روشن شدن علت پژمردگی گل شمعدانی تحقیقی را آغاز کنند. تحقیق ما در مورد پژمردگی گل شمعدانی بود که ناشی از کمبود املاح تشخیص داده بودیم. و تصور می کردیم با افزودن کود جبران می شود. پس گروه ما بر آن شد تا بدانیم اثر کودهای مختلف شیمیایی، گیاهی بر رشد گل شمعدانی چگونه است؟ و مهمتر از این که کدام یک از کودها بر رشد گل شمعدانی اثر بیشتری دارد.

انتخاب موضوع:

با راهنمایی معلم و موافقت اعضای گروه موضوع تحقیق چنین انتخاب شد:

اثر کودهای شیمیایی و گیاهی بر رشد گل شمعدانی

جمع آوری اطلاعات:

گروه پژوهش دانش آموزی به جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه ، پرسشنامه و  مطالعه کتاب ها  و مجله های مختلف می پردازند. محمد و رضا به کتابخانه مدرسه مراجعه می کنند. علی با تنظیم سوالاتی از دوستان و معلمان مدرسه یاری می جوید. امیرضا، مهدی و حسین با روش مصاحبه از اولیا، باغبان پارک و گل فروشی بهره می گیرد. ما سعی داشتیم بر اساس مطالعه مقدماتی با مشکل و مساله خود برخورد علمی و منطقی داشته باشیم. زیرا معلم به ما آموخته بود که چگونه تحقیق خود را آغاز کنیم. با درخواست معلم مطالب تهیه شده را دسته بندی کردیم. و بر اساس آن حدس های خردمندانه ما شکل گرفت.

گیاه شمعدانی:

 

گیاه شمعدانی در انواع خاک‌ها به خوبی رشد می‌کند، مگر مواردی که خیلی مرطوب باشند. اگرچه بیشتر انواع این گیاه در آفتاب مستقیم ویا در نیمه سایه به خوبی رشد می‌کنند ولی برخی انواع آندر سایه کامل رشد بهینه می‌کنند. بهترین دما برای این نوع گیاه دمای زیر ۲۱ درجه سانتی گراد می‌باشد. شمعدانی حدوداً ۱۸ ماه زندگی می‌کند، اگر در دوره زمستان آن را به درون منزل منتقل کنید، و در یک محیط خنک ولی در معرض نور آفتاب قرار دهید، گل می‌دهد، ولی نه به آن اندازه که در تابستان پر گل بوده است. نگهداری این گیاه در زمستان مشکل‌تر می‌باشد، به عنوان مثال لازم است به آن کمتر آب بدهید (خاک نیمه خشک) و آن را تا ۱/۳ هرس کنید و ماهی یک بار کود دهی کنید.اگر چه این گیاه نیاز به خاک خاصی ندارد، ولی تغذیۀ گیاه با یک کود ساده و کمپوست، باعث شادابی و پر گلی شمعدانی شما در ۴ فصل سال (از تابستان تا شروع فصل سرما) می‌شود. برای رشد هرچه بهتر آن‌ها، بهتر است گل‌های خشک شده را جمع آوری کرده تا جا برای رشد گل‌های تازه فراهم شود.

فرضیه سازی:

دانش آموزان اعضای گروه پژوهش به این نتیجه رسیده بودند که عواملی چون نور، خاک، آب و کود بر رشد گل شمعدانی موثر است. معلم از ما خواست تا فرضیه خودمان را جزئی تر بررسی کنیم بنابراین در این خصوص گروه پژوهش فرضیه یا راه حل های خود را چنین ارائه دادند:

1-کود باعث رشد بیشتر گل شمعدانی می شود.

2-اثر کود گیاهی بر رشد گل شمعدانی بیشتر از کودشیمایی است.

آزمایش فرضیه:

شامل کنترل متغیرها ، مشخص کردن گروه آزمایش و شاهد(کنترل) ، مشخص کردن متغیر و شناسایی وسایل آزمایش و اندازه گیری بود. گروه پژوهش دانش آموزی نمی دانستند راه حل پیشنهادی ما چقدر در حل مشکل گل شمعدانی مفید واقع می شود. لذا با طراحی آزمایشی درستی حدس های خود را امتحان کردیم. با تهیه 3 قلمه یکسان از گل شمعدانی تاثیر انواع کود را بر آنها آزمایش کردیم. قلمه های مورد نظر را در گلدان های یکسان با یک نوع خاک مشخص کاشتیم. همه گلدانها را در در کنار پنجره گذاشتیم تا نور به مقدار مساوی به آنها برسد. مقدار آب مساوی به گلدانها داده می شد. برای هرگیاه هم مقدار مساوی کود دادیم. همه موارد بالا متغیرهای بودند که برای همه یکسان عمل کردیم. در این میان آنچه برای گیاه به عنوان متغیر در نظر گرفته شد نوع کودی بود که گروه پژوهش به گلدان ها می دادند. گلدان شماره 1 به وسیله کود شیمیایی گلدان شماره 2 توسط کود گیاهی و گلدان شماره 3 با عنوان شاهد انتخاب کردیم فاقد هرگونه کود بوده و خاک معمولی بود.

3                          2                                1

اعضای گروه پژوهش تغییرات انجام شده درر رشد گل ها مشاهده و در دفترچه یادداشت می کرد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در آخرین مرحله تحقیق نتیجه رشد گلها در 8 هفته توسط گروه پژوهش دانش آموزی به دقت مشاهده و گزارش گردید. و تعداد برگها و طول ساقه یادداشت می شد. برای هر گلدان جدولی رسم نمودیم که رابطه بین کود مورد استفاده گلدان و رشد گیاه را نشان می داد.

گلدان شماره 1 (کود مورد استفاده کود شیمیایی)

 

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

طول ساقه

15

16

17

18

19

5/19

20

22

تعداد برگ

4

4

5

6

6

7

8

10

نتایج در 8 هفته:      رشد طولی ساقه:   7            تعدا برگهای جدید: 6

 

نمودار 1

 

گلدان شماره 2 (کود مورد استفاده کود گیاهی)

 

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

طول ساقه

15

16

17

19

20

5/21

23

24

تعداد برگ

4

4

5

7

8

10

12

15

نتایج در 8 هفته:   رشد طولی ساقه:  10 سانتی متر    تعدا برگهای جدید: 9

 

نمودار 2

 

گلدان شماره 3 (خاک معمولی بدون کود)

 

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

طول ساقه

15

16

16

17

5/17

17

18

20

تعداد برگ

4

4

5

6

6

7

8

9

نتایج در 8 هفته: رشد طولیساقه: 5 سانتی متر   تعدا دبرگهای جدید:5

 نمودار 3

 

 

 

با توجه به مقایسه رشد گیاه شمعدانی در گلدان شاهد (خاک معمولی) و معدل رشد گیاه در دو گلدان دیگر که با کودهای شیمیایی و گیاهی تقویت شده اند برای گروه پژوهش روشن شده است که رشد گیاه در گلدانی که خاک آن کودی دریافت نکرده است کمتر است. در نتیجه فرضیه 1 مورد تایید قرار گرفت. در خصوص فرضیه شماره 2 گروه پژوهش با بررسی جدول ها و نمودارها به این نتیجه رسید که اثر کود گیاهی  بر رشد گیاه شمعدانی بیشتر از کود شیمیایی است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

پس از بررسی جداول و نمودارها و مطالعات انجام شده توسط گروه پژوهش دانش آموزی به نتایج رسیدیم که انواع کودها بر رشد گیاه تاثیر دارند. اگر همه شرایط برای گیاه شمعدانی آماده باشد اما مواد معدنی (کود) به اندازه کافی به گیاه نرسد رشد طبیعی گیاه دچار اشکال می شود. علائم ظاهری آن ضعف، پژمردگی و ریزش برگ هاست. مناسب ترین کود برای رشد گیاه کود گیاهی است زیرا بسیار حاصلخیز است و ظرفیت نگهداری آن زیاد است و مواد مورد نیاز گیاه را بیشتر تامین می کند.

سپاسگزاری:

از معلم علوم، آقای یوسفی و اعضای گروه پژوهش که ما را در انجام این پروژه راهنمایی کردند تشکر می نماییم.

 

 

/ 0 نظر / 743 بازدید